Tuuliki Kupper – vanemate esindaja, hoolekogu esimees

Ando Pärnamets – vanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
Maria Morozova – vanemate esindaja
Toivo Toompuu – õppenõukogu esindaja
Darek Varjula – õpilasesinduse esindaja
Marje Kidron – kooli toetava organisatsiooni esindaja
Külli Tammur – vilistlaste esindaja
Madis Vaikmaa – Lääne-Harju valla esindaja

Vanematekogu 2022 -2023 õppeaastal

Anneli Tamm – 1.klass

Romek Sirila – 3.klass

Tõnu Sükijainen – 4.klass

Pirje Tross – 5.klass

Raine Nõuakas – 8.klass

Kristina Makartšuk – 9.klass