Padise Põhikool asub ilusate männimetsade vahel. Kooliperre kuulub 30 töötajat, kellest 20 on õpetajad. Õpilasi on nimekirjas 85. Kooli õpetajad võtavad osa traditsiooniks saanud projektidest ning koos tehakse iga-aastaseid väljasõite teatrisse ja muuseumidesse. Ollakse seotud Rohelise kooli programmiga ja külastatakse tihti ka kohalikku loodust: hiied, järved, metsarajad. Koolis on pikaajalisted huviringid mis on huvi pakkunud õpilastele pikki aastaid, milleks on puutööring ja kokandusring. Kool on saanud juurde kaasaaegset tehnikat klassidesse uute, milleks on puutetundlike ekraanide näol ja juurde ehitati ka uus HEV-teenuste kabinet tugiteenuste pakkumiseks õpilastele.

Ajalugu

Padise kool kuulub Eesti vanimate, nn Forseliuse koolide hulka. Kuna Harju – Madiselt on pärit talurahva koolide rajaja Bengt Gottfried Forselius, siis õpetas tema koos oma õemehe Gabriel Herliniga Harju – Madisel ja Ristil talurahva lapsi (poisse) juba 1683/84.aastal.

Juba 1688.aastal olid mõlemas kihelkonnas head koolimajad. 1694.a. osanud Harju – Madise kihelkonnas juba 288 inimest lugeda. See oli tolle aja kohta suurepärane tulemus.

1695-1697. aasta suur nälg ja järgnev Põhjasõda seiskasid koolitöö ligi sajandiks. Aastakümnete jooksul rajatud koolikorraldus lagunes juba üsna varsti pärast entusiastide surma. Alles sajandi teisel poolel avati uuesti koole Padise – mail.

1860. aastal asutati Padise- Aruküla Vallakool, kus tuntumad õpetajad olid Jakob Ambach, Toomas Friedemann ja Tõnis Kõll.

Oma alguspäevil asus kool Uuemõisas. 1870.a. ehitati Arukülasse koolimaja. 1923.a. kolis kool Kloostri mõisahoonesse ja sai nimeks Kloostri Algkool, mille juhatajaks sai Aleksander Koortmann.

Mitmesuguste nimede all töötas kool mõisahoones kuni 1982.aastani, millal valmis uus koolimaja, milles asub praegu Padise Põhikool.

Koolijuhid ja direktorid Padise koolis läbi aegade:

Aleksander Koortmann 1923 – 1940
Helmuth Taremaa 1940 – 1944
Voldemar Kuusmaa 1944 – 1953
August Paukson 1953 – 1955
Aino Orumaa 1955 – 1957
Viktor Luigelaht 1957 – 1959
Hilda Kesa 1959 – 1964
Kaljo Kokk 1964 – 1971
Hedvig Kokk 1971 – 1972
Jaan Plees 1972 – 1978
Jüri Alter 1978 – 1996
Ene Sakjas 1996 – 2000
Asta Pazuhanitš 2000 – 2013
Koit Nõlvak 2013 -2022
Karin Zahharov 2022 –

Koolilaul
Juba mitusada aastat koolimaja kodukandis
tööka talupoja ellu hariduse valgust kandis.
Kloostrimetsa männitukast koolimaja leiad eest,
tarkust taga nõudmas näen siin tüdrukut ja väikemeest.

Ref: Meie kool, Padise kool,
selle laulu laulan sulle.
Meie kool, Padise kool,
oled armsaks saanud mulle.

Ole ikka noor ja rõõmus, hoia valgust endas sa.
Õpeta kõik linnupojad kõrgel taevas lendama.
Minu kool, mu teine kodu, südames sind hoian ma.
Sinult saanud lennutiivad tulevikku kannavad.

Viisi autor kooli vilistlane, endine õpetaja Heino Ridbeck
Sõnade autor kooli kehalise kasvatuse õpetaja Ott Aunver

Padise Põhikooli põhiväärtused

  1. Oma kooli tunne.
  2. Inimlikkus inimeste vahelistes suhetes.
  3. Kohusetunne, õppija iseseisvus.
  4. Vastutus (ühine ja individuaalne).
  5. Adekvaatne hinnang enda ja teiste tööle.

Missioon

Padise kooli missiooniks on Padise mail koolihariduse andmine ja kodukandi elu jätkusuutlikkuse toetamine ning kaasaegses ühiskonnas hästi toime tuleva inimese kujundamine.

Visioon

Kool on usaldusväärne ja asjatundlik partner vanematele nende laste arenguks vajalike tingimuste loomisel. Tahame, et meie kool oleks turvaline ja kiusamisvaba, avatud ka mitte eesti keelt emakeelena kõnelevatele ja teisest kultuuriruumist pärit õpilastele. Läbi õppeprotsessi soovime luua head võimalused lõimumiseks. Kool annab oma panuse selleks, et Padise oleks parim paik, kus elada ja ennast teostada.