Site Overlay

Tunniplaan 2020/2021 õa

Vali klass   » 2. klass   » 3. klass   » 4. klass   » 5. klass   » 6. klass   » 7. klass   » 8. klass   » 9. klass  

Esimene klass

AegEsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1. 08:15-09:00eesti keeleestikeelinformaatikaeesti keeleesti keel
2. 09:10-09:55eesti keelmatemaatikamatemaatikamatemaatikakehaline kasvatus
3. 10:05-10:50muusikaõpetuskehaline kasvatuseesti keeltehnoloogiakunstiõpetus
4. 11.10-11:55kehaline kasvatuskunstiõpetusloodusõpetuskunstiõpetus
5. 12.05-12.50muusikaõpetus
6. 13:00-13:45muusikaõpetus

Teine klass

AegEsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1. 08:15-09:00kunstiõpetusmatemaatikaeesti keeleesti keelmatemaatika
2. 09:10-09:55kehaline kasvatuskehaline kasvatuseesti keeleesti keelmuusikaõpetus
3. 10:05-10:50informaatikakunstiõpetusmatemaatikamatemaatikaeesti keel
4. 11.10-11:55muusikaõpetustehnoloogialoodusõpetusinimeseõpetuseesti keel
5. 12.05-12.50eesti keeltehnoloogiakehaline kasvatus
6. 13:00-13:45muusikaõpetus

Kolmas klass

AegEsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1. 08:15-09:00eesti keel eesti keeleesti keeleesti keeleesti keel
2. 09:10-09:55matemaatikamatemaatikamatemaatikamatemaatikainglise keel
3. 10:05-10:50inglise keelmuusikaõpetuskehaline kasvatusloodusõpetusinimeseõpetus
4. 11.10-11:55loodusõpetuskehaline kasvatusinglise keel tehnoloogiakehaline kasvatus
5. 12.05-12.50muusikaõpetusinformaatikakunstiõpetuseesti keeltehnoloogia

Neljas klass

AegEsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1. 08:15-09:00eesti keelmatemaatikamatemaatikainformaatikamatemaatika
2. 09:10-09:55kunstiõpetuseesti keelloodusõpetuseesti keelinformaatika
3. 10:05-10:50kehaline kasvatusinglise keeleesti keeleesti keeltehnoloogia
4. 11.10-11:55matemaatikamuusikaõpetuskehaline kasvatusinglise keeltehnoloogia
5. 12.05-12.50loodusõpetusinglise keelmatemaatika
6. 13:00-13:45muusikaõpetusõpiabi

Viies klass

AegEsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1. 08:15-09:00inimeseõpetus informaatikamatemaatikaloodusõpetusajalugu
2. 09:10-09:55loodusõpetusmatemaatikainglise keelmatemaatikaeesti keel
3. 10:05-10:50inglise keeleesti keelmatemaatikakusntiõpetus tehnoloogia
4. 11.10-11:55informaatikamatemaatikainformaatikaeesti keeltehnoloogia
5. 12.05-12.50kehaline kasvatuskehaline kasvatuskehaline kasvatuseesti keeleesti keel
6. 13:00-13:45muusikaõpetusajalugukunstiõpetus

Kuues klass

AegEsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1. 08:15-09:00kehaline kasvatusmatemaatikainglise keelmatemaatikaühiskonnaõp.
2. 09:10-09:55inglise keelmuusikaõpetusühiskonnaõpetusajaluguloodusõpetus
3. 10:05-10:50eesti keelloodusõpetusvene keelmatemaatikavene keel
4. 11.10-11:55eesti keelinglise keelmatemaatikakunstiõpetuseesti keel
5. 12.05-12.50informaatikamatemaatikatehnoloogiaeesti keelajalugu
6. 13:00-13:45loodusõpetuskehaline kasvatustehnoloogia/
kehaline kasvatus
eesti keel
7. 13:55-14:40kehaline kasvataus

Seitsmes klass

AegEsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1. 08:15-09:00kehaline kasvatusinglise keel vene keelmatemaatikavene keel
2. 09:10-09:55eesti keelkunstiõpetuskunstiõpetusmatemaatikaajalugu
3. 10:05-10:50inimeseõpetusmatemaatikainglise keelajalugumuusikaõpetus
4. 11.10-11:55matemaatikamatemaatikavene keeleesti keeleesti keel
5. 12.05-12.50inglise keeleesti keeltehnoloogiageograafia
6. 13:00-13:45geograafiakehaline kasvatustehnoloogiabioloogia
7. 13:55-14:40loodusõpetuskehaline kasvatusloodusõpetus

Kaheksas klass

AegEsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1. 08:15-09:00inglise keelkehaline kasvatuskehaline kasvatusmatemaatika kehaline kasvatus
2. 09:10-09:55eesti keelvõõrkeeledkunstiõpetusmatemaatikaajalugu
3. 10:05-10:50inimeseõpetusmatemaatikatehnoloogiaajalugumuusikaõpetus
4. 11.10-11:55matemaatikamatemaatikatehnoloogiaeesti keeleesti keel
5. 12.05-12.50füüsikaeesti keel vene keelgeograafiavene keel
6. 13:00-13:45geograafiavõõrkeeledbioloogiabioloogiavene keel
7. 13:55-14:40keemiakeemia

Üheksas klass

AegEsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1. 08:15-09:00eesti keelkehaline kasvatuskehaline kasvatuseesti keelkehaline kasvatus
2. 09:10-09:55ühiskonnaõpetusmatemaatikavene keelkarjääriõpetusvene keel
3. 10:05-10:50matemaatikainglise keeltehnoloogiamatemaatikaajalugu
4. 11.10-11:55inglise keelühiskonnaõpetustehnoloogiamatemaatikamuusika
5. 12.05-12.50ajalugukeemiainglise keelfüüsikakunstiõpetus
6. 13:00-13:45füüsikageograafiavene keelmatemaatikakeemia
7. 13:55-14:40geograafiaeesti keeleesti keelbioloogia