Töötaja
E-post
Amet/õpetaja
Klassijuhataja

Karin Zahharov

karin.zahharov@padise.edu.ee
direktor

Andres Sepp

sepp.andres@padise.edu.ee
inglise keel

Marika Laanes

marika.laanes@padise.edu.ee
huvijuht, algõpetus,
III

Lembe Lepik

lembe.lepik@padise.edu.ee
algõpetus
II

Andrei Gužov

andrei.guzhov@padise.edu.ee
psühholoog

Ille Kaljurand

ille.kaljurand@padise.edu.ee
eesti keel, algõpetus
IV

Küllike Laansoo


kyllike@laansoo.ee
õpiabi õpetaja, matemaatika, inglise keel

Anu Halling

anu.halling@padise.edu.ee
geograafia, bioloogia, keemia

Andres Kiive

andres.kiive@padise.edu.ee
matemaatika, füüsika
VIII

Jaana Lainemäe

jaana.lainemae@padise.edu.ee
kunstiõpetus, tehnoloogia, arvutiõpetus, karjääriõpetus, käsitööring, kunstiring, kokandusring
VI