Lähtuvalt õpilase isikupärast, kultuuri- ja keeletaustast, füüsilistest ja vaimsetest eeldustest võimaldame tema arengut ning toetame eesmärke ja algatusi.

Otsime varasemast tõhusamaid lahendusi, mis tagaksid eesmärgi saavutamise võimalikult säästval viisil. Meie tegutsemine ja otsused peavad olema sellised, mis arvestavad inimeste kaasamisel ajaressursi ja materiaalsete vahendite kasutamisel kokkuhoidlikkuse põhimõtet.

Õpime igast kogemusest ning arendame loovust iseendas selleks, et luua uudseid lahendusi. Hindame neid, kes otsivad uusi ideid. Oleme avatud uuendustele ning mõistame ja oskame arvestada otsuste tegemisel muutusi haridussüsteemis ja ühiskonnas.

•Pühendumine õppetööle

•Teeme tööd vastutustundega

•Tegevus on arusaadav

•Toetume tegevuses kaasaegsetele ja teaduspõhistele lähenemisviisidele

•Ausad iseenda ja teiste vastu

Oleme õiglased ja koostööle avatud, sest nii saame parima tulemuse. Austame teisi ja arvestame nende seisukohtadega.

Padise koolis on turvaline õppida ja töötada. Ühtne koolipere arvestab oma liikmete eripära ja vajadustega.