Site Overlay

Õppetöö

Tundide ajad

  1. 8:15-9:00
  2. 9:10-9:55
  3. 10:05-10:50
  4. 11:10-11:55
  5. 12:10-12:55
  6. 13:00-13:45
  7. 14:00-14:45
  8. 14:50-15:35

Söögiajad

Hommikupuder 7:45
Söögivahetunnid
1.-5. klass on peale 3. tundi 10:50-11:10
6.-9. klass on peale 4. tundi 11:55-12:10
Õhtuoode 13:45

Tasemetööd 2020/2021 õppeaastal

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.
7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.

Lõpueksamid 2020/2021 õppeaastal

eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;

Valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;