Tundide ajad

  1. 8:15-9:00
  2. 9:10-9:55
  3. 10:05-10:50
  4. 11:10-11:55
  5. 12:10-12:55
  6. 13:00-13:45
  7. 14:00-14:45
  8. 14:50-15:35

Söögiajad

Hommikupuder 7:45
Söögivahetunnid
1.-5. klass on peale 3. tundi 10:50-11:10
6.-9. klass on peale 4. tundi 11:55-12:10
Õhtuoode 13:45

Tasemetööd 2021/2022 õppeaastal

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
2) eesti keel (kirjalik) – 28. – 29. september 2021. a;3) loodusõpetus 6. – 7. oktoober 2021
7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
2) eesti keel (kirjalik) – 30. september–1. oktoober 2021. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 4.-5. oktoober 2021.a;
4) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober;

Lõpueksamid 2021/2022 õppeaastal

eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;

Valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;

Vaheajad

25. aprill – 1. mai 2022 Kevadvaheaeg
14. juuni – 31. august 2022 Suvevaheaeg