Nõuded eesti keele vihikule 1.-4. kl.

1. Eesti keele vihik on jooneline, kasutusel on järgmised vihikud:

1. klass- üks 16 joonega, alates II veerandist üks abijoonega vihik

2. klass- kolm abijoonega , alates II poolaastast 20 joonega vihik

3. klass- kolm 20 joonega vihikut

4. klass- kolm 20 joonega , alates II poolaastast 23 joonega vihik

2. Vihiku välimus on korrektne ja vastavalt vajadusele ümbritsetud kilekaante või  kattepaberiga

3. Vihikul peab olema esikaanel selge pealdis. Näide

      Harjutused. Loovtöö. Etteütlused

Padise Põhikool

       …. klass

  Ees – ja perekonnanimi

  20…./ 20…..

4. Vihik peab olema joonitud. Siseääre laius 1 cm, välisääre laius 2 cm. Kui  välis- ja siseäärt pole trükitud, siis joonin selle ise.

           Kirjutusvahendid: 1. klassis kirjutatakse hariliku pliiatsiga

2. klassis toimub järk- järguline üleminek sinise tindipliiatsiga kirjutamisele

3. klassis kirjutatakse sinise tindipliiatsiga

4. klassis võib hakata kirjutama sinise pastapliiatsiga