Toidukao ja toidujäätmete vähendamise plakatid

Lääne-Harju vald kutsus üles kooliõpilasi joonistama toidukaost. Selle üleskutse raames pidasime vestlusringe raiskamisest kui probleemist, selle põhjustest, kogustest ja võimalustest raiskamise vältimiseks. Otsisime lahendusi, kuidas toitu targalt tarbida. Tõdesime, et toiduraiskamist tuleb ette pea igas kodus, et see on suur probleem, sest seeläbi saastame keskkonda. Kasutame mõttetult ressursse – maad, vett, energiat, tööjõudu jne.

Plakati kujundamise eesmärgiks oli tõsta õpilaste teadlikust toidukao ja toidujäätmete vähendamise võimalustest, mis aitab neid suunata toidujäätmete teket vähendama. Ka kogu maailmas pööratakse üha enam tähelepanu toidukao ja jäätmete vähendamisele.

Hanna Teigar
Sandra Salajõe
Remiie Kubo
Polina Mihhina
Isabel Podmarjov
Emma-Lisete Edovald