Eesti koolilaste metsapostkaart 2022 

Põder õpilase joonistus

RMK poolt korraldatud konkurss “Eesti koolilaste metsapostkaart” ootas taas Eesti koolide õpilaste joonistatud postkaarte. 

Tänavuse konkursi teemaks oli: “MEIL ON SÕBRAD METSAS”. 

Õpilased panid kujutlusvõime tööle ja joonistasid ägeda ja ilusa metsateemalise postkaardi. 

Padise Põhikool saatis konkursile 15. õpilase joonistatud postkaardid. 

Rohkem pilte metsapostkaartidest http://kukako.weebly.com/eesti-koolilaste-metsapostkaart-2022.html