ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. eesti keel kunstiõpetus eesti keel eesti keel eesti keel
2. matemaatika muusikaõpetus tehnoloogia muusika loodusõpetus
3. kehaline kasvatus matemaatika kunstiõpetus eesti keel kehaline kasvatus
4. loodusõpetus informaatika kehaline kasvatus matemaatika
5. eesti keel
6. mudilaskoor
7.
ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. eesti keel arvutiõpetus eesti keel inimeseõpetus kehaline kasvatus
2. eesti keel kehaline kasvatus eesti keel eesti keel kunstiõpetus
3. matemaatika eesti keel kehaline kasvatus muusikaõpetus tehnoloogia
4. kunstiõpetus matemaatika matemaatika matemaatika eesti keel
5. muusikaõpetus loodusõpetus tehnoloogia
6. mudilaskoor
  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. eesti keel eesti keel kehaline kasvatus eesti keel /õpiabi inimeseõpetus
2. matemaatika inglise keel informaatika loodusõpetus kehaline kasvatus
3. kunstiõpetus tehnoloogia matemaatika matemaatika matemaatik
4. loodusõpetus kehaline kasvatus inglise keel inglise keel eesti keel
5. kunstiõpetus/õpiabi muusikaõpetus muusikaõpetus eesti keel
6.  /eesti keel mudilaskoor
/kunstiõpetus
eesti keel
/matemaatika
/eesti keel  /matemaatika
7.
  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. eesti keel eesti keel eesti keel eesti keel eesti keel
2. matemaatika matemaatika matemaatika inglise keel matemaatika
3. inglise keel loodusõpetus tehnoloogia T ja P
/ inglise keel
loodusõpetus inglise keel
4. kehaline kasvatus muusikaõpetus tehnoloogia T ja P kunstiõpetus kehaline kasvatus
/ matemaatika
5. informaatika kehaline kasvatus /matemaatika matemaatika /õpiabi informaatika
6. /eesti keel mudilaskoor/õpiabi muusikaõpetus
7.
  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. kunstiõpetus inglise keel matemaatika inimeseõpetus kunstiõpetus
2. kehaline kasvatus informaatika inglise keel matemaatika eesti keel
3. loodusõpetus matemaatika tehnoloogia T ja P ajalugu eesti keel
4. eesti keel matemaatika tehnoloogia T ja P muusikaõpetus informaatika
5. ajalugu eesti keel kehaline kasvatus P /õpiabi eesti keel kehaline kasvatus
6. inglise keel mudilaskoor kehaline kasvatus T matemaatika
7. loodusõpetus
  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. kehaline kasvatus P inimeseõpetus matemaatika inimeseõpetus kunstiõpetus
2. inglise keel inglise keel vene keel matemaatika eesti keel
3. loodusõpetus matemaatika loodusõpetus ajalugu eesti keel
4. eesti keel matemaatika vene keel muusikaõpetus informaatika
5. ajalugu eesti keel tehnoloogia T
/kehaline kasvatus P
eesti keel vene keel
6. inglise keel tehnoloogia T ja P matemaatika kehaline kasvatus T
7. kehaline kasvatus T tehnoloogia P/ õpiabi loodusõpetus
  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. kehaline kasvatus P loodusõpetus kunstiõpetus eesti kel eesti keel
2. loodusõpetus bioloogia matemaatika geograafia eesti keel
3. inimeseõpetus muusikaõpetus vene keel kunstiõpetus matemaatika
4. inglise keel matemaatika inglise keel ajalugu vene keel
5. geograafia inglise keel tehnoloogia T
/kehaline kasvatus P
matemaatika
6. matemaatika ajalugu tehnoloogia T ja P kehaline kasvatus T
7.  eesti keel kehaline kasvatus T tehnoloogia P vene keel
  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. inimesõpetus kehaline kasvatus P inglise keel vene keel
2. kunstiõpetus matemaatika kehaline kasvatus P eesti keel matemaatika
3. inglise keel füüsika matemaatika tehnoloogia P vene keel
4. matemaatika inglise keel muusikaõpetus tehnoloogia P bioloogia
5. matemaatika geograafia vene keel bioloogia keemia
6. eesti keel keemia füüsika geograafia eesti keel
7. ajalugu ajalugu eesti keel
8.
  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. inglise keel kehaline kasvatus P vene keel kunstiõpetus – /eesti keel
2. ühiskonnaõpetus ühiskonnaõpetus kehaline kasvatus P karjäärinõustamine vene keel
3. matemaatika inglise keel muusikaõpetus tehnoloogia P /õpiabi eesti keel
4. ajalugu bioloogia matemaatika tehnoloogia P ja T eesti keel
5. inglise keel matemaatika
/matemaatika
füüsika eesti keel ajalugu /matemaatika
6. keemia füüsika
/eesti keel
vene keel eesti keel matemaatika
7. geograafia keemia tehnoloogia T bioloogia
8.