ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. matemaatika eesti keel kunstiõpetus eesti keel eesti keel
2. kehaline kasvatus muusikaõpetus informaatika tehnoloogia eesti keel
3. eesti keel matemaatika kehaline kasvatus matemaatika kunstiõpetus
4. loodusõpetus eesti keel loodusõpetus kehaline kasvatus
5. muusikaõpetus
6.  mudilaskoor
7.

7.

  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. eesti keel tehnoloogia eesti keel eesti keel eesti keel
2. eesti keel kehaline kasvatus matemaatika matemaatika matemaatika
3. matemaatika muusikaõpetus / õpiabi informaatika inimeseõpetus kehaline kasvatus
4.  näitering kunstiõpetus kehaline kasvatus muusikaõpetus kunstiõpetus
5. eesti keel eesti keel loodusõpetus / õpiabi tehnoloogia
6. mudilaskoor
  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. eesti keel eesti keel / õpiabi eesti keel eesti keel eesti keel
2. eesti keel matemaatika matemaatika matemaatika matemaatika
3. inglise keel informaatika inglise keel inglise keel inimeseõpetus
4. loodusõpetus kehaline kasvatus tehnoloogia looduõpetus tehnoloogia
5. muusikaõpetus muusikaõpetus kunstiõpetus kehaline kasvatus
6. kehaline kasvatus
7. mudilaskoor
  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. loodusõpetus inglise keel muusikaõpetus
2. informaatika eesti keel kehaline kasvatus inglise keel informaatika
3. kehaline kasvatus kehaline kasvatus matemaatika matemaatika eesti keel
4. eesti keel matemaatika matemaatika matemaatika loodusõpetus
5. kunstiõpetus inglise keel tehnoloogia T ja P eesti keel eesti keel
6. muusikaõpetus tehnoloogia T ja P õpiabi
7.  õpiabi õpiabi
  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. inimeseõpetus loodusõpetus inglise keel muusikaõpetus kunstiõpetus
2. informaatika eesti keel kehaline kasvatus inglise keel informaatika
3. kehaline kasvatus kehaline kasvatus matemaatika matemaatika eesti keel
4. eesti keel matemaatika matemaatika matemaatika loodusõpetus
5. kunstiõpetus inglise keel tehnoloogia P ja T eesti keel eesti keel
6. ajalugu tehnoloogia P ja T  ajalugu
7.  õpiabi
  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. informaatika inimeseõpetus inglise keel matemaatika inglise keel
2. eesti keel matemaatika matemaatika eesti keel loodusõpetus
3. ühiskonnaõpetus vene keel eesti keel muusikaõpetus vene keel
4. inglise keel loodusõpetus kunstiõpetus vene keel eesti keel
5. kehaline kasvatus T loodusõpetus eesti keel tehnoloogia P ja T ajalugu
6. kehaline kasvatus P matemaatika matemaatika tehnoloogia P ja T kehaline kasvatus T
7. ajalugu kehaline kasvatus P
  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. inglise keel vene keel eesti keel eesti keel
2. matemaatika kunstiõpetus vene keel bioloogia matemaatika
3. kunstiõpetus inimeseõpetus inglise keel ajalugu vene keel
4. eesti keel ajalugu matemaatika geograafia matemaatika
5. inglise keel matemaatika loodusõpetus tehnoloogia P geograafia
6. kehaline kasvatus P loodusõpetus muusikaõpetus tehnoloogia P eesti keel
7. kehaline kasvatus P
  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. kehaline kasvatus T kehaline kasvatus T kehaline kasvatus P ühiskonnaõpetus kehaline kasvatus P
2. inglise keel füüsika matemaatika muusikaõpetus inglise keel
3. füüsika eesti keel matemaatika tehnoloogia P ja T matemaatika
4. kunstiõpetus matemaatika inglise keel tehnoloogia P ja T eesti keel
5. ajalugu eesti keel vene keel / õpiabi eesti keel vene keel
6. matemaatika keemia bioloogia bioloogia geograafia
7. geograafia keemia ajalugu vene keel
8.
  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. kehaline kasvatus T kehaline kasvatus T kehaline kasvatus P karjäärinõustamine kehaline kasvatus P
2. ühiskonnaõpetus ühiskonnaõpetus inglise keel eesti keel eesti keel
3. inglise keel füüsika vene keel tehnoloogia P ja T eesti keel
4. matemaatika muusikaõpetus vene keel tehnoloogia P ja T inglise keel
5. füüsika geograafia keemia keemia matemaatika
6. kunstiõpetus ajalugu matemaatika ajalugu vene keel
7. eesti keel matemaatika bioloogia bioloogia
8.