ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. eesti keel kunstiõpetus eesti keel tehnoloogia eesti keel
2. matemaatika muusikaõpetus muusika eesti keel loodusõpetus
3. kehaline kasvatus kehaline kasvatus kunstiõpetus eesti keel kehaline kasvatus
4. loodusõpetus informaatika matemaatika matemaatika
5. eesti keel
6. mudilaskoor
7.
ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. eesti keel arvutiõpetus eesti keel tehnoloogia kehaline kasvatus
2. eesti keel kehaline kasvatus eesti keel eesti keel kunstiõpetus
3. matemaatika eesti keel kehaline kasvatus muusikaõpetus tehnoloogia
4. kunstiõpetus matemaatika matemaatika matemaatika eesti keel
5. muusikaõpetus loodusõpetus inimeseõpetus
6. mudilaskoor
  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. eesti keel eesti keel kehaline kasvatus eesti keel inimeseõpetus
2. eesti keel inglise keel informaatika loodusõpetus kehaline kasvatus
3. kunstiõpetus tehnoloogia matemaatika matemaatika/õpiabi matemaatik
4. loodusõpetus kehaline kasvatus inglise keel inglise keel matemaatika
5. kunstiõpetus/õpiabi eesti keel muusikaõpetus eesti keel
6.  /eesti keel mudilaskoor
/kunstiõpetus
muusikaõpetus
/matemaatika
/eesti keel  /matemaatika
7.
  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. eesti keel eesti keel eesti keel eesti keel eesti keel
2. matemaatika matemaatika matemaatika muusika
/eesti keel
matemaatika
3. inglise keel loodusõpetus tehnoloogia T ja P
/ inglise keel
matemaatika inglise keel
4. kunstiõpetus muusikaõpetus tehnoloogia T ja P inglise keel kehaline kasvatus
/ matemaatika
5. kehaline kasvatus kehaline kasvatus /matemaatika loodusõpetus informaatika
6. /eesti keel mudilaskoor/õpiabi /õpiabi informaatika
7.
  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. kunstiõpetus inglise keel matemaatika inimeseõpetus kunstiõpetus
2. kehaline kasvatus informaatika inglise keel matemaatika eesti keel
3. loodusõpetus matemaatika tehnoloogia T ja P ajalugu eesti keel
4. eesti keel matemaatika tehnoloogia T ja P muusikaõpetus informaatika
5. ajalugu eesti keel kehaline kasvatus P /õpiabi matemaatika kehaline kasvatus
6. inglise keel mudilaskoor kehaline kasvatus T  loodusõpetus
7.  eesti keel
  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. kehaline kasvatus P inimeseõpetus matemaatika inimeseõpetus kunstiõpetus
2. inglise keel inglise keel vene keel matemaatika eesti keel
3. loodusõpetus matemaatika loodusõpetus ajalugu eesti keel
4. eesti keel matemaatika vene keel muusikaõpetus informaatika
5. ajalugu eesti keel tehnoloogia T
/kehaline kasvatus P
matemaatika vene keel
6. inglise keel tehnoloogia T ja P loodusõpetus kehaline kasvatus T
7. kehaline kasvatus T tehnoloogia P/ õpiabi eesti keel
  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. kehaline kasvatus P loodusõpetus kustiõpetus geograafia eesti keel
2. loodusõpetus bioloogia matemaatika eesti keel eesti keel
3. inimeseõpetus muusikaõpetus vene keel vene keel matemaatika
4. inglise keel matemaatika inglise keel ajalugu vene keel
5. geograafia inglise keel tehnoloogia T
/kehaline kasvatus P
kunstiõpetus matemaatika
6. matemaatika ajalugu tehnoloogia T ja P kehaline kasvatus T
7.  eesti keel kehaline kasvatus T tehnoloogia P
  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. inimesõpetus kehaline kasvatus P inglise keel eesti keel vene keel
2. kunstiõpetus matemaatika kehaline kasvatus P vene keel matemaatika
3. inglise keel füüsika matemaatika tehnoloogia P vene keel
4. matemaatika inglise keel muusikaõpetus tehnoloogia P bioloogia
5. matemaatika geograafia füüsika bioloogia keemia
6. eesti keel keemia geograafia eesti keel
7. ajalugu ajalugu eesti keel
8.
  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. inglise keel kehaline kasvatus P vene keel vene keel
2. ühiskonnaõpetus ühiskonnaõpetus kehaline kasvatus P
/õpiabi
karjäärinõustamine vene keel
/eesti keel
3. matemaatika inglise keel muusikaõpetus tehnoloogia P ja T eesti keel
4. ajalugu bioloogia matemaatika tehnoloogia P ja T eesti keel
5. kunstiõpetus matemaatika
/matemaatika
inglise keel eesti keel ajalugu
6. keemia füüsika
/eesti keel
eesti keel matemaatika
/matemaatika
7. geograafia keemia bioloogia füüsika
8.