1. september

Kool algab 1. septembril kell 9.30 klassijuhataja tunniga, koguneda oma koduklassi. Aktus toimub koolimaja ees.

Õpilaste rahuolu tagasiside ankeet

Palume õpilastel võtta natuke aega ja vastata ankeedi küsimustele. Enamik vastuseid tuleb anda 5palli süsteemis, kus numbrid tähendavad: 1 – pole nõus2 – pigem ei3 – ei oska vastata, nii …

Rändekalade päev Padisel

Rändekalade Päev Padisel, õpilastele osavõtmiseks tore üritus kodukohas. See toimub teistkordselt, esimene kord 2020. aasta septembris. Natuke üritusest endast: toimuma saab see Padise mõisa pargialal, kastelli juures ning osaliselt ka …

KEVAD 2022 MEIE KOOLIS:

05.05. „TEEME ÄRA“ TALGUPÄEV 10.05. LÄÄNE- HARJU MUUSIKA- JA KUNSTIDE KOOLI TUTVUSTUS RAHVAMAJAS 12.05. LINNULAULUHOMMIK, KÜLAS VAL RAJASAAR MURASTE LOODUSKOOLIST 17.05. TAGURPIDIMAJA JA AHHAA TEADUSKESKUSE KÜLASTUS 4.- 9. KLASSILE 18.05. …

Süstasõidu ohutuskoolitus

Vahetult enne koolivaheaega käisid meie kooli 5. klassi noored Rando ja Patrick koos klassijuhataja Andres Sepaga Keila tervisekeskuse basseinis süstasõidu ohutuskoolitust  läbi viimas Keila Kooli aktiivse elu ja liikumismooduli õpilastele. …

Fotokonkurss “Pildike minu lemmikraamatusse”

3. klassi õpilaste konkursitööd hinnati eriauhinna vääriliseks Harjumaa algklasside fotokonkursil.Eriauhind määrati ülimalt kunstipäraste, originaalsete, põnevate ja täpselt jäljendatud kuue võrdselt väga kõrgel tasemel konkursitöö eest.

Lastevanemate tagasiside küsitlus koolielu kohta

Palume õpilaste vanematelt anonüümset tagasisidet Padise Põhikooli erinevate valdkondade kohta. Tagasiside vastused on vajalikud kooli arengutegevuse planeerimisel ja seda infot analüüsitakse enne järgmise õppeaasta alustamist. Küsimustikule vastamine Tagasiside küsitlusvormis on …

Tugispetsialistid Padise Põhikoolis

Meie koolis töötavad ja toimetavad vajaduspõhiselt õpilastega järgmised tugispetsialistid: eripedagoog Tiina Sildre, sotisaalpedagoog ja psühholoog Andrei Gužov. Padise põhikoolis on õpilastega tegelemiseks loodud eraldi tugitöötaja kabinet, et õpilasele saaks pakkuda …

Padise Põhikool ootab oma meeskonda õppealajuhatajat

Padise Põhikool kuulutab välja konkursi ÕPPEALAJUHATAJA  0,5 ametikoha täitmiseks  Peamised ülesanded: õppe- ja kasvatustöö planeerimine ja korraldamine, õppekavade arendamine ja nüüdisajastamine, õppe- ja kasvatustööalane tagasiside ja analüüs. Ootused kandidaadile: kvalifikatsioonile …

Kevadised õpilasprojektid

Ka sellel kevadel osalevad 2. ja 3.klass erinevates projektides. 2. klass  “Meie väike raamatukogu”     Loeme kuut lasteraamatut, mille autoriteks on Liis Sein ja Kertu Sillaste Eestist, Marco Viale Itaaliast, …

Kala kõlab hästi!

Maaeluministeerium kutsus õpilasi kaasa lööma üle-eestilises noorte kalatoitude valmistamise kampaanias.Eesmärgiks innustada kalatooteid proovima ning ise kalaroogi valmistama, samuti kasvatada teadlikust kala kasulikest omadustest.Ka Padise Põhikooli 6. klassi kokandusring otsustas kaasa …

1. klassi vastuvõtt

Avalduste esitamine käib läbi Lääne-Harju valla haridusteenuste infosüsteemi veebi kaudu lingilt https://piksel.ee/arno/laaneharju/