Site Overlay

Viiruste hooaeg

Vabariigi Valitsuse otsusega kaotati haridusasutustele kehtinud piirangud, mida uuel kooliaastal hakkavad asendama haridus- ja teadusministeeriumi ning terviseameti koostöös koroonaviiruse leviku ennetamiseks antavad soovitused.

Eesmärk on vältida haridusasutuste täielikku distantsõppele viimist. Töö korraldatakse vajadusel ümber eelkõige klassi, hoone, asutuse või piirkonna kaupa, võttes arvesse kohalikke olusid.

Oluline on silmas pidada järgnevat:

  • haigena püsi kodus
  • pese käsi
  • väldi liigseid kontakte
Lapsevanema meelespea (www.terviseamet.ee)

Koroonaviiruse kohta saab lugeda täpsemalt Vabariigi Valitususe Kommunikatsioonibüroo veebilehelet www.kriis.ee

https://www.kriis.ee/et/koroonaviirus-selle-ennetamine-tunnused-ja-levimine