Site Overlay

Tutvuge õpilaste kunsti ja tehnoloogia tegemistega!

 Padise Põhikooli kunsti, käsitöö ja kodunduse koduleht kajastab toimunud,
      käesolevaid ning plaanitavaid sündmusi ja tegemisi.
      Siin saame näidata, tutvustada oma töid ja tegemisi.
Kodulehelt leiab huvitavat ja kasulikku infot alates aastast 2011!

http://kukako.weebly.com/

     Ootan aktiivset kaasalöömist, nii põnevatel teemadel kui ka kogemuste jagamist.
    Siin on võimalus pakkuda uusi ideid ning avaldada oma arvamust.

      Ole meiega!

    Padise Põhikooli vanemõpetaja Jaana Lainemäe