Tugispetsialistid Padise Põhikoolis

Meie koolis töötavad ja toimetavad vajaduspõhiselt õpilastega järgmised tugispetsialistid:

eripedagoog Tiina Sildre,

sotisaalpedagoog ja psühholoog Andrei Gužov.

Padise põhikoolis on õpilastega tegelemiseks loodud eraldi tugitöötaja kabinet, et õpilasele saaks pakkuda individuaalset lähenemist. Lapsevanema esmane kontakt koolis on klassijuhataja, kui sa tunned, et oleks vaja õpilase arengust rääkida, siis pöördu klassijuhataja poole – kontaktid. Kindlasti vastab teie küsimustele ka kooli direktor Karin Zahharov.

Kui õpilane vajab veidi järele aitamist, siis õpilasel on võimalus õpetajatega aeg kokku leppida ja saada konsultatsiooni peale tunde http://padise.edu.ee/oppetoo/konsultatsioonide-ajad/

Õpilastele teadmiseks, et õpetajad ei pea olema konsultatsioonile kutsujad, vaid iga õpilane, kes tunneb, et tunnis ei saanud päris hästi hakkama võib otsida õpetajalt tuge ja küsida lisa juhendamist. Näiteks, õpilane võib soovida see ülesanne koos uuesti ära lahendada, või kui tal jäi segaseks kodutööjuhend või mõni osa, mis kontrolltöösse tuleb, siis õpilane küsibki, “Õpetaja, kas ma saan peale tunde tulla ja rääkida kontrolltööst, mis ma täpselt õppima pean.?” sedasi saab õpilane vabaneda oma segaduse tundest ja murest, et kuidas ma hakkama saan.

Klassijuhatajad

  1. klass Tiina Nurmik
  2. klass Lembe Lepik
  3. klass Marika Laanes
  4. klass Ille Kaljurand
  5. klass Andres Sepp
  6. klass Jaana Lainemäe
  7. klass Imbi Roos
  8. klass Andres Kiive
  9. klass Ilona Kõiv