Site Overlay

Töötajad

Nimi Telefon E-mail Amet/Õppeaine
Koit Nõlvak 502 6431 koit.nolvak@padise.edu.ee kooli direktor
Andres Sepp 53887737  sepp.andres@gmail.com inglise keel V VI VII VIII IX
Marika Laanes 5342 7168 marika.laanes@padise.edu.ee huvijuht,
algõpetus, klassijuhataja I klass,
näitering
Lembe Lepik 522 0567 lembe.lepik@padise.edu.ee algõpetus, klassijuhataja IV klass
eesti keel  VI  klass
Ille Kaljurand 5660 2369 ille.kaljurand@padise.edu.ee algõpetus, klassijuhataja II klass
loodusõpetus VI klass
Küllike Laansoo 502 6873 kyllike@laansoo.ee õpiabi rühmade ja HEV koordinaator, õpiabi õpetaja
matemaatika V, inglise keel III klass, kunst III klass, tehnoloogia III klass
Anu Halling 552 1025 anu.halling@padise.edu.ee geograafia, bioloogia, keemia VII  VIII IX klass
Andres Kiive 520 3097 andres.kiive@padise.edu.ee matemaatika VI VII VIII IX, füüsika VIII IX
klassijuhataja VI klass
Jaana Lainemäe 608 7822 jaana.lainemae@padise.edu.ee kunstiõpetus, tehnoloogia, arvutiõpetus, karjääriõpetus, klassijuhataja IX klass   käsitööring, kunstiring, kokandusring,
Lea Koosa 5629 6285 lea.koosa@padise.edu.ee inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus V VI VII VIII IX klass,
näitering
Ilona Kõiv 5344 9772 ilona.koiv@padise.edu.ee muusikaõpetus, lauluring, mudilaskoor, klassijuhataja  VII VIII liitklass
Imbi Roos 518 2718 imbi.roos@padise.edu.ee eesti keel V VII VIII IX, ajalugu V VI VII VIII IX,
klassijuhataja V klass
Tiina Nurmik 5687 5356 tiina.nurmik@padise.edu.ee algõpetus, loodusõpetus V VII, bioloogia VII  VIII
klassijuhataja III klass
Ott Aunver 5568 7307 ott.aunver@padise.edu.ee kehaline kasvatus, jalgpalliring
Toivo Toompuu 520 3785 toivo.toompuu@padise.edu.ee tehnoloogiaained, puutööring
Tiina Sildre 5373 5242 tiina.sildre@padise.edu.ee logopeed
Inga Kurvits  56459324 kurvitsinga@gmail.com vene keel  VI VII VIII IX
Vaike Kaljas 55533852 vaike.kaljas@padise.edu.ee V klass väikeklassi ained
Tiina Randmäe     koristaja
Kaie Tutenpal     koristaja
Häli Õunloo    hali.ounloo@padise.edu.ee kokk
Maaris Uusaed     remonditööline
 Aivar Vals  58104404  aivar.vals@padise.edu.ee  IT-hooldusmeister
 Raili Klopp      koristaja