Nimi Telefon E-mail Amet/Õppeaine
Koit Nõlvak 502 6431 koit.nolvak@padise.edu.ee kooli direktor
Inna Pahv 56968783  inna.pahv@padise.edu.ee inglise keel V VI VII VIII IX klass
Marika Laanes 5342 7168 marikalaanes@hot.ee huvijuht,
algõpetus, klassijuhataja III klass,
näitering
Lembe Lepik 522 0567 lembe.lepik@padise.edu.ee algõpetus, klassijuhataja II klass
eesti keel  V VI klass
Ille Kaljurand 5660 2369 ille.kaljurand@padise.edu.ee algõpetus,
klassijuhataja IV klass
Küllike Laansoo 502 6873 kyllike@laansoo.ee õpiabi rühmade ja HEV koordinaator, õpiabi õpetaja
matemaatika V VI, inglise keel III klass, kunst I klass, tehnoloogia I klass
Anu Halling 552 1025 anu.halling@padise.edu.ee geograafia, bioloogia, keemia  VIII IX klass
Andres Kiive 520 3097 andres.kiive@padise.edu.ee matemaatika, füüsika, loodusõpetus VII VIII IX,
klassijuhataja IX klass
Jaana Lainemäe 608 7822 jaana.lainemae@padise.edu.ee kunstiõpetus, käsitöö, arvutiõpetus,  käsitööring, kunstiring, kokandusring, klassijuhataja VII klass
Lea Koosa 5629 6285 lea.koosa@padise.edu.ee inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus V VI VII VIII IX klass,
näitering
Ilona Kõiv 5344 9772 ilona.koiv@padise.edu.ee muusikaõpetus, lauluring, klassijuhataja  V VI liitklass
Imbi Roos 518 2718 imbi.roos@padise.edu.ee eesti keel VII VIII IX, ajalugu V VI VII VIII IX,
kooli raamatukoguhoidja
Tiina Nurmik 5687 5356 tiina.nurmik@padise.edu.ee loodusõpetus V VI, geograafia, bioloogia VII
klassijuhataja I klass
Ott Aunver 5568 7307 ott.aunver@padise.edu.ee kehaline kasvatus, jalgpalliring
Toivo Toompuu 520 3785 toivo.toompuu@padise.edu.ee tehnoloogiaained, puutööring
Tiina Sildre 5373 5242 tiina.sildre@padise.edu.ee logopeed
Inga Kurvits  56459324 kurvitsinga@gmail.com vene keel  VI VII VIII IX, klassijuhataja VIII klass
Tiina Randmäe koristaja, majahoidja, koka abi
Kaie Tutenpal koristaja
Häli Õunloo  hali.ounloo@padise.edu.ee kokk
Maaris Uusaed remonditööline
 Aivar Vals  58104404  aivar.vals@padise.edu.ee  IT-hooldusmeister
 Raili Klopp  koristaja