Site Overlay

Töötajad

Töötaja
Telefon
E-post
Amet/õpetaja
Klassijuhataja

Karin Zahharov

5289529
karin.zahharov@padise.edu.ee
direktori kohusetäitja ja õppealajuhataja

Andres Sepp

53 887 737
sepp.andres@gmail.com
inglise keel

Marika Laanes

53 427 168
marika.laanes@padise.edu.ee
huvijuht, algõpetus,
III

Lembe Lepik

53427168
lembe.lepik@padise.edu.ee
algõpetus
II

Ille Kaljurand

5660 2369
ille.kaljurand@padise.edu.ee
eesti keel, algõpetus
IV

Küllike Laansoo


5026873
kyllike@laansoo.ee
õpiabi õpetaja, matemaatika, inglise keel

Anu Halling

5521025
anu.halling@padise.edu.ee
geograafia, bioloogia, keemia

Andres Kiive

5 203 097
andres.kiive@padise.edu.ee
matemaatika, füüsika
VIII

Jaana Lainemäe

608 7822
jaana.lainemae@padise.edu.ee
kunstiõpetus, tehnoloogia, arvutiõpetus, karjääriõpetus, käsitööring, kunstiring, kokandusring
VI

Lea Koosa

5629 6285
lea.koosa@padise.edu.ee
inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus V – IX kl näitering