Site Overlay

Rahulolu küsitlus lastevanematele

Hea lapsevanem!

Palume täita rahuloluküsitlus 2019/2020 õppeaasta kohta siin kodulehel elektroonselt.

Tähtaeg 16.10.2020.

Selle küsimustiku abil soovime Teilt saada tagasisidet Padise Põhikooli kohta. Palume vajutada iga väite järel oleval skaalal sellele numbrile, mis vastab kõige enam Teie arvamusele.
Skaala:

1 – nõustun täiesti
2 – olen enam-vähem nõus
3 – ei oska öelda
4 – teatud määral ei nõustu
5 – üldse ei nõustu

Liigu edasi alloleva nupu abil ja lõpus vajuta esita nuppu (submit)