Projektitöö: “Metsikud söödavad taimed kevadel” 

​5.-6. klassi õpilased õppisid tundma looduses metsikuid söödavaid taimi. Juhendajaks Tallinna Ülikooli bioloog Tõnu Ploompuu. 

Õpilaste ülesandeks oli korjata söödavaid taimi Padise kooli ümbrusest, et nendest valmistada tervislikku toitu. Valminud umbrohutoitudega saab tutvuda KUKAKO kodulehel. Link http://kukako.weebly.com/metsikud-soumloumldavad-taimed-kevadel-2022.html

Projektitöö on lõimitud Padise Põhikooli õppekava läbivate teemadega “Padise kodu lugu” ja “Roheline kool”  ning õppeainetega loodusõpetus, kunst, tehnoloogia ja infotehnoloogia.