Padise Põhikool ootab oma meeskonda õppealajuhatajat

Padise Põhikool kuulutab välja konkursi

ÕPPEALAJUHATAJA

 0,5 ametikoha täitmiseks

 Peamised ülesanded:

  • õppe- ja kasvatustöö planeerimine ja korraldamine,
  • õppekavade arendamine ja nüüdisajastamine,
  • õppe- ja kasvatustööalane tagasiside ja analüüs.

Ootused kandidaadile: kvalifikatsioonile vastav haridus, hea suhtlemis- ja koostööoskus, ettevõtlikkus

Kandidaadil esitada:

  • CV,
  • avaldus,
  • kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.

 Dokumendid saata 20. aprilliks e-aadressil digiallkirjastatult karin.zahharov@padise.edu.ee  

Täpsem teave telefonil: Karin Zahharov (direktor) 5289529

Tööleasumise aeg esimesel võimalusel või augustist 2022