Site Overlay

Õppetöö märtsis

Alates 1. märtsist jätkub üldhariduskoolide õppehoonetes tavapärane
õppetöö vaid 1.–4. klassi õpilastele.

Teiste klasside õpilastele sel perioodil kohapealset õppetööd ei toimu ja nad ei või sel ajal
õppehoonetes viibida ega seal liikuda.

Õppehoonetes võib viibida ja liikuda üksnes erijuhtudel: kui õppijad vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul õpitulemuste
saavutamiseks konsultatsioone.
Distantsõppel olevatele õpilastele 5. – 9. klassini tehakse toidupakid.
Täpsema info saab klassijuhatajalt ja kooli juhtkonnalt.

Heade soovidega!
Karin Zahharov
5289529