Site Overlay

Õppekorraldus

Alates 11. märtsist ei tohi koolihoonetes viibida enam ka 1.-4. klassi
õpilased, samuti ei lubata kontaktõppele põhikooli lõpueksamiteks ja
riigieksamiteks valmistujaid.
Koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid arvestades, tohib koolis
viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone
õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktilises õppes, teeb eksameid
või teste. Nende õppetöö toimub distantsõppe tunniplaani alusel.

Toidupakid teeme 2 nädala kaupa. Toidupakid saavad kõik õpilased 1 – 9
klassini.
Jagamine toimub:
17 märts kell 12.00 – 18.00
31 märts kell 12.00 – 18.00

Heade soovidega!
Karin