Site Overlay

Hädaolukorras COVID – 19 käitumise juhend Padise Koolis

Eesmärk on vältida haridusasutuste täielikku distantsõppele viimist. Töö korraldatakse vajadusel ümber eelkõige klassi, hoone, asutuse või piirkonna kaupa, võttes arvesse kohalikke olusid.
Kooliaastat alustame tavapärase kontaktõppega, võimalusel viibitakse palju õues.
Tuginedes Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustele ja arvestades epidemioloogilist olukorda alustame 2020/2021. kooliaastat järgmiselt:

Riskide maandamine/ennetamine

  1. Õpilased hakkavad lõunat sööma kahes vahetuses, peale 3. tundi 1.-5. klass ja peale 4. tundi 6.-9. klass.
  2. Lapsevanemad ei too üldjuhul lapsi klassidesse
  3. Üritusi korraldades tuleb kaaluda ürituse vajalikkust, üritused korraldada hajutatult ja väiksemates rühmades. Õppekäikude, ürituste ja ekskursioonide korraldamisel jälgib kool üldist viiruse ohutaset..
  4. Kool on varustatud isikukaitse- ja desinfitseerimisvahenditega, vajadusel kannavad riskirühma kuuluvad õpilased ja koolitöötajad kaitsemaski.

Võimaliku nakatanu või haigusnähtudega õpetaja/õpilase avastamine

  1. Kui õpilane või laps haigestub koolis, siis antakse talle kaitsemask ning ta isoleeritakse kaasõpilastest. Kool teavitab lapsevanemat, kes toimetab lapse koju.
  2. Kui haigestunu terviseseisund silmnähtavalt halveneb, või lapsevanem ei saa mõjuvatel põhjustel lapsele kohe järgi tulla, siis kutsutakse välja kiirabi.
  3. Et viiruse levikut pidurdada, peab haigestunud õpilase vanem teavitama kooli kui COVID-19 diagnoos õpilasel on leidnud kinnitust.

Sellest teavitada:

Direktor: Koit Nõlvak – 5026431

Kui ei saa mingitel põhjustel direktoriga kontakti, siis teavitada

Õppealajuhataja: Karin Zahharov – 5289529

  • Nakatumisriskiga riigist tulnud õppija/töötaja jääb distantsõppele.
  • Viirusohu kasvamisel tegutseb kool vastavalt kujunenud olukorrale ja informeerib õpilasi ja lapsevanemaid jooksvalt.

Hädaolukorras COVID – 19 käitumise juhend Padise Kool on dokument, mida vastavalt olukorrale muudetakse ja täiendatakse, võttes arvesse olukorda koolis ja riigis.

Hädaolukorras COVID – 19 käitumise juhend Padise Koolis asub dokumendikaustas.

Juhendiga saab tutvuda ka siin lingi kaudu: http://padise.edu.ee/dokumentidearhiiv/2020/09/hadaolukorras-kaitumise-juhend-covid-19-haigus.pdf

https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus