Site Overlay

Erivajadusega lapse vanema erakorraline toetus

Sotsiaalkindlustusameti juhiste järgi saavad toetust taotleda lapsevanemad, kes on eriolukorra ajal pidanud ajutiselt töölt eemal olema, et õpetada ja toetada kodus oma erivajadusega last. Toetusmeede ei puuduta ainult puudega lapsi, täpsemate tingimustega saab tutvuda Sotsiaalkindlustusameti lehel.