Meie toimetusi mais ja juunis

20.05. õues õppimise päev vähemalt üks ainetund õues 21.05. 9. klassi lõpukell 27.05. 1. ja 2. kl. õpilastel raamatuprojekti “Meie Väike Raamatukogu” lõpetamine, kohtumine kirjanikega Zoomis 28.05. eesti keele ja …

Rahvakultuuri uurimine

Suve viimasel päeval oli meil majas juba tuttav inimene, rahvakultuuri uurija Ahto Kaasik. Jätkukoolitusena said kõik õpilased kuulata tundi, mille teemaks oli “Pühapaigad kui rahvussümbolid”. Traditsiooniliselt käisime 7.- 9. klassiga …